स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम वार्षिक समिक्षा गोस्टी सार्वजनिक खरिद सूचनाको हक सम्बन्धी ‌ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित विवरण (चौथो त्रेमासिक- बैशाख, जेष्ठ, आषाढ) अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धी सूचना जिल्ला सभाको दोस्रो बैठक सम्पन्न स्थानीय तहमा कार्यरत वडा सचिव कर्मचारीहरूको विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण । नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतहरूकाे विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी ‌ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित विवरण मूख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको मतदान स्थलमा कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धी सूचना सहायता सूची सम्बन्धमा (चिनसँग सिमाना जाेडिएको जिल्लालार्इ) फाराम भरी पठाउने सम्बन्धमा (ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित उल्लेखित गै.स.स.हरू) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ रकम फुकुवा सम्बन्धमा । स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७२-७३ नतिजा प्रकाशन बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्पन्न इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा – गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सवै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विववरण (आ.व. २०७३/०७४) र्इन्जिनियर र सव र्इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ! उपभोक्ता समितिहरूलार्इ सम्झाैता गर्न अाउने बारेको अत्न्त जरूरी सूचना ! विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठ पर्व, २०७३ काे शुभकामना अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! (ढुङ्गा, गिटी,वालुवा/ पटके सवारी साधन कर/ कृषि, वन तथा पशुजन्य जिल्ला निकासी कर) अार्थिक बर्ष २०७२/०७३ काे बार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा । स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (सफलताकाे कथा) LGCDP अन्तर्गत नागरिक सचेतना केन्द्रबाट केन्द्रका सदस्यहरूमा अाएकाे परिवर्तन गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७१-७२ नतिजा प्रकाशन नागरिक वडापत्रकाे सँगालाे, २०७३ प्रकाशन अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! जि.वि.स.का योजनाहरु अनुगमनका लागि सर्वदलीय अनुगमन टोली खटियो ।

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रतिवेदनः आ.ब. ०७६/७७ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम 2077-09-12 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रतिवेदनः आ.ब. ०७६/७७ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फाइल थान ५५ पेज
सार्वजनिक सुनुवार्इ प्रतिवेदन, २०७३/०७४ (प्रथम चौमासिक) 2073-07-30 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवार्इ प्रतिवेदन, २०७३/०७४ (प्रथम चौमासिक) को कागजात
अा.व. २०७२/०७३ काे अार्थिक तथा भाैतिक बारे भएकाे सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम 2073-04-15 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवार्इकाे फाइल
वित्तिय र भाैतिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७२।०७३ 2073-04-14 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वित्तिय र भाैतिक प्रगति प्रतिवेदनकाे फाइल थान ११ पेज
जि.वि.स.का योजनाहरुकाे अनुगमन प्रतिवेदन, २०७२-७३ 2073-03-24 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.का योजनाहरुकाे अनुगमन प्रतिवेदन, २०७२-७३ काे फाइल
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७३-७४ 2072-11-19 सूचना तथा अभिलेश शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास याेजनाकाे फाइल
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७२-७३ 2071-11-13 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७२-७३ काे फाइल
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७१-७२ 2070-11-23 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७१-७२काे फाइल
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७०-७१ 2069-11-17 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास याेजना २०७०-७१ काे फाइल
अावधिक जिल्ला विकास याेजना २०६८/६९-२०७३/७४ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास याेजनाकाे फाइल
अावधिक जिल्ला विकास याेजना तर्जुमा कार्ययाेजना, २०७० सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास याेजना तर्जुमा कार्ययाेजनाकाे फाइल

Skip to toolbar